Forma zwrotu

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

PAKOWANIE

Aby uprościć Ci zadanie załączamy opakowanie do ponownej wysyłki. Włóż zwracany towar do foliopaku, dołącz formularz odstąpienia od umowy oraz, kopię paragonu. Zamknij Paczkę.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

WYSYŁKA

W zależności od wybranej formy wysyłki

wyślij paczkę na nasz adres:

TARGOWA 1
ul. Targowa1
63-200, Jarocin

bądź przekaż paczkę kurierowi.

Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności w związku z odstąpieniem od umowy do czasu otrzymania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy

  • Adresat: ZAJA.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Numer rachunku bankowego na który mają zostać przekazane środki za towar.
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.