TARGOWA 1 ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad oraz odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, jeśli sprzedany towar ma wadę.

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar ma wadę stwierdzoną przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania, można odesłać go na nasz adres:

TARGOWA 1
ul. Targowa 1
63-200 Jarocin

W zgłoszeniu prosimy podać dane umożliwiające kontakt z Państwem na potrzeby procesu reklamacji, oraz załączyć dokumenty lub podać dane umożliwiające identyfikację umowy sprzedaży paragon lub numer zamówienia.

Załączenie paragonu lub faktury nie jest obowiązkowe, lecz jest przez nas sugerowane, gdyż zazwyczaj przyspiesza proces reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji zamieszczone są w naszym Regulaminie.

TARGOWA 1 nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.